Norsk Vind Energi
Vindkraft€“
– ren og fornybar

Dersom det er ønskelig å lese sakspapirene for Høg-Jæren Energipark, finnes disse på Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) sin hjemmeside.

Eierselskapet til Høg-Jæren Energipark er Jæren Energi AS og driftes av Eurus Energy Norway.

Hovedaksjonær i eierselskapet er Eurus Energy, en av verdens ledende vindkraftprodusenter som har over 50 vindparker i drift rundt om i verden. Eierstrukturen i Høg-Jæren Energipark er som følger: 66% Eurus Energy Europe, 20% EWZ, 7% Norsk Vind Energi AS og 7% Norsk VindPro AS.

Høg-Jæren vindpark er foreløpig vårt mest kjente vindkraftprosjekt. Det kan forsyne om lag 13 000 husholdninger med ren, fornybar strøm. Under oppføringen av prosjektet opplevde vi bred politisk støtte både nasjonalt og lokalt. Åpningen 10.september 2011 markerte en viktig milepæl både for Norsk Vind Energi AS, men også for storskala vindkraftutvikling i Sør-Norge.

Vindparken består i dag av 32 vindmøller som gir en total installert effekt på 73,6 MW. Det blåser godt på Jæren, og dette resulterer i svært gode produksjonsresultater. Høg-Jæren Energipark produserer om lag 250 GWh, og har ført til at vindparken har vunnet bransjeprisen «Årets vindkrigar» som beste prosjekt i 2012, 2013 og 2014 i regi av bransjeorganisasjonen Norwea.

Høg Jæren Energipark har i dag mange besøkende og er blitt et populært aktivitetssenter og friluftsområde som benyttes blant annet som skiløype, tur- og sykkelterreng året rundt. Varhaug IL arrangerer også det årlige "Vindparkløpet", som engasjerer både store og små idrettsutøvere og mosjonister.

Velkommen til Høg-Jæren vindpark!