Norsk Vind Energi
Vindkraft – ren og fornybar

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍Byggherren og entreprenører

Byggherre
Prosjektet eies av Norsk Vind Egersund AS. Norsk Vind Energi AS representerer eier av prosjektet og forestår prosjektledelsen.

Turbinleverandør
Det er den tyske turbinprodusenten Senvion som skal levere turbiner til prosjektet.

Totalentreprenør
Veidekke har totalansvar for alt som har med infrastruktur å gjøre. Dette betyr at det er Veidekke som både planlegger og gjennomfører arbeider knyttet til veger og oppstillingsplasser, fundamenter, transformatorbygg samt alle elektrotekniske leveranser som strømkabler og transformator. Veidekke har med seg Berthelsen og Garpestad som underentreprenør for vegbyggingen, Otera for kabelarbeidet og VEO for elektrotekniske leveranser.

Luftlinjeansvarlig
Otera har ansvar for å bygge ca. 8 km med luftlinje som skal knytte prosjektet sammen med eksisterende Kjelland trafostasjon.

(Bygging av kraftlinje)

Pågående arbeid
Arbeid ifm. veibygging startet 01.08.16 og det er nå bare opprydding og istandsetting som gjenstår.

De første transportene med leveranse av turbindeler til det sørlige prosjektområdet startet 03.04.17. Selve montasjearbeidet startet i slutten av april i det søndre ‍‍‍området og i månedsskiftet mai/juni i det nordre.

Lokasjon

Egersund vindkraftverk er plassert ved Åseheia og Kolldalsheia i Eigersund kommune, om lag 5-8 kilometer øst for Egersund by.

Det er mange år siden de første tanker omkring vindpark i dette området ble tenkt, og vi er nå glad for å se at turbinene har kommet opp og startet levering av strøm!

Ytterligere informasjon
Dersom det er ønskelig å lese sakspapirene for Egersund vindpark, finnes disse på Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) sin hjemmeside.

Nå bygges Egersund vindpark!

Viktig informasjon:

Det er nå primært arbeider inne i turbinene som pågår og for hver uke som‍‍‍ går vil dere derfor se flere og flere turbiner som roterer og som da starter sin testperiode. Antall arbeidere reduseres fremover og det vil derfor bli noe mindre trafikk til og fra området.

I slutten av september vil det startes opp med oppryddingsaktiviteter i Hålandsdalen og et stykke ut i oktober vil også arbeider pågå langs Heggdalsveien. Vi beklager ulempene dette medfører for de som bruker disse vegene til daglig.

Tidslinje: (Med forbehold om endringer)

I

Byggestart:
Vei og oppstillingsplasser

01.08-16

I

Kraftlinje ferdigbygd

01.05-17

Ferdigbygd internveier og oppstillingsplasser i nordlig område, samt første turbintransport

I

26.05-17

I

Strøm på første turbin

29.05-17

Siste turbintransport

I

24.08-17

I

Ferdigstillelse av prosjekt

21.12-17

Byggstart:
Kraftlinje

I

01.03-16

Ferdigbygd internveier og oppstillingsplasser i sørlig område

I

31.03-17

Prosjektinformasjon

Lokasjon

Egersund vindkraftverk er plassert ved Åseheia og Kolldalsheia i Eigersund kommune, om lag 5-8 kilometer øst for Egersund by. På kartet fremkommer prosjektlokasjon, samt turbinplasseringer med tilhørende veger.

Ta kontakt!
Dersom det skulle være behov for mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder via mail eller telefon.

Per Ove Skorpen
Prosjektleder

Mobil: 95 16 00 05
skorpen@vind.no

(Oppføring av vei og oppstillingsplasser)

Kontaktperson:

Per Ove Skorpen
Prosjektleder

Mobil: ‍‍‍95 16 00 05
skorpen@vind.no

Overordnet fremdriftsplan
I løpet av september 2016 ble riggområdet etablert med brakkerigg.

Vegbyggingen ble ferdigstilt til turbintransporten som startet opp i april/mai. Ved dette tidspunktet var også fundamenter og oppstillingsplasser ved turbinene ferdigstilte slik at det var klart til montering av turbiner.

Turbinmontasjen startet primo mai 2017 og siste turbinkomponentene ble heist på plass i begynnelsen av september 2017.

Hele prosjektet skal være komplett innen utgangen av 2017.

Arbeidstider
Det legges opp til følgende arbeidstider: kl. 07-21 på hverdager, og kl. 07-15 på lørdager.

Entreprenør forventer at publikum ikke vil bli plaget av støy i arbeidstiden.

Trafikk

Prosjektet har nå ferdigstilt transport av komponenter til turbinene, og det er derfor en betydelig redusert aktivitet langs vegene. Nå vil det være noe demobilisering samtidig som at istandsetting av Hålandsdalen og offentlige veger for øvrig vil pågå fra slutten av september.

Per Ove Skorpen
Prosjektleder

Mobil: 95 16 00 05
skorpen@vind.no

Sikkerhetsmessige forhold
Vi ber folk hensynta at området det jobbes i representerer et anleggsområde hvor folk med bakgrunn i egen sikkerhet ikke bør ferdes. Advarselsplakater vil settes opp og vi ber folk respektere disse.

Planlagt størrelse
Egersund vindkraftverk består av 33 vindmøller med 3,4 MW turbiner, og får en installert effekt 112,2 MW.

Årlig produksjon vil ligge på ca. 395 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 20 000 husstander.

Prosjektkostnad
Egersund vindkraftverk kommer til å koste rundt 1,2 milliarder kroner.

‍‍‍(Oppføring av stålmastene rundt Hornesvatnet)

(Fundamentarbeid og legging av kabler)