Vindparker i Norge

Under bygging

Under utvikling

Makambako vindpark,
Tanzania

Vindparker i utlandet

Vi er stolte over å kunne si at vi har utviklet og fått realisert to vindparker i Rogaland:
Høg-Jæren og Røyrmyra.

Bygging og realisering av Egersund vindpark er igangsatt lenger sør i fylket. I nabokommunen Sokndal er bygging av Tellenes vindpark i full gang, hvor Norsk Vind Energi tidligere hadde en andel på litt over ¼.

Norsk Vind Energi
Vindkraft – ren og fornybar

Vi i Norsk Vind Energi jobber med å utvikle egne prosjekter. Når prosjektrealisering nærmer seg så finnes det ulike strategier vi kan velge mellom. Vi kan enten selge oss helt ut, eller beholde eierandeler. Uansett valg, så ønsker vi å ha en aktiv rolle i både bygge- og driftsfasen.

Vi er stolte over å kunne si at vi har utviklet og fått realisert to vindparker i Rogaland:
Høg-Jæren og Røyrmyra.

Det gleder oss også å ha hele 8 vindkraftprosjekter under planlegging og utvikling i inn- og utland. Vi har startet bygging og realisering av Egersund vindpark lenger sør i fylket.

I nabokommunen Sokndal er bygging av Tellenes vindpark i full gang, hvor Norsk Vind Energi tidligere hadde en andel på litt over ¼.

Vi i Norsk Vind Energi jobber med å utvikle egne prosjekter. Når prosjektrealisering nærmer seg så finnes det ulike strategier vi kan velge mellom. Vi kan enten selge oss helt ut, eller beholde eierandeler. Uansett valg, så ønsker vi å ha en aktiv rolle i både bygge- og driftsfasen. Det gleder oss å ha hele 8 vindkraftprosjekter under planlegging og utvikling i inn- og utland.

Prosjekter