Norsk Vind Energi
Vindkraft – ren og fornybar

Oppstart av turbintransport

Byggingen av Egersund Vindpark går nå inn i en ny fase.

Fra 03.04.17 starter de første transportene med leveranse av turbindeler til det sørlige prosjektområdet.

Transportene vil følge samme rute gjennom Egersund og sørover langs Fv 44 Sokndalsveien som transportene for Tellenes vindkraftverk. Ved Hålandsdalen er det etablert en ny avkjøring og transportene vil da ta av fra Sokndalsveien og følge oppgradert veg gjennom Hålandsdalen før de kjører langs Fv 56 Heggdalsveien det siste stykket frem mot prosjektområdet.

Tilbake til nyheter

Les om siste nytt og prosjektets progresjon!

Ønsker du å lese mer om Egersund vindpark?

Selve montasjearbeidet starter 24.04 i det søndre området og 29.05 i det nordre. Når vi nå da mobiliserer for turbinmontasje er det naturlig nok en konsekvens av at arbeidene med bygging av veger og oppstillingsplasser går inn i en avsluttende fase.

Det er samme firma som har ansvaret for transportene til både Egersund og Tellenes vindkraftverk. I så måte vil aktiviteten være godt koordinert mellom prosjektene.

Det vil være regelmessig aktivitet fra natt til mandag til natt til fredag i tidsrommet mellom kl 21.00 og kl 06.00. Transportene kjøres på natten for å sikre at trafikken på offentlig veg hindres minst mulig.

I snitt har en turbin behov for ca 10 transporter for å få frem alle komponentene.

Med 33 turbiner som skal installeres så blir det derfor et stort antall turer mellom kaien og prosjektområdet. Vi beklager ulempene dette medfører!

(De første komponentene ankom 24 mars)