Vellykket Åpen dag i Egersund Vindpark!

Etter mange gode tilbakemeldinger ifm Åpen dag i januar, ble det på nytt invitert til å besøke anleggsområdet.

Ved brakkeriggen var det enkel servering med kaffe, brus og wienerbrød og engasjerte oppmøtte ble deretter fraktet rundt på anleggsområdet i buss. Det ble også tid til å komme ut av bussen og se seg nærmere rundt mens driftsleder Torfinn Tuen orienterte om prosjektet. Selv med noe tåke på formiddagen, tror vi likevel det var interessant for de fremmøtte å få se hvor langt man har kommet.

Vi gleder oss til å fortsette den gode fremdriften og på høsten kunne presentere en vindpark som gir gode turmuligheter og hvor vi så godt som mulig ivaretar naturmangfoldet i området.

Tilbake til nyheter

Norsk Vind Energi
Vindkraft – ren og fornybar

Les om siste nytt og prosjektets progresjon!

Ønsker du å lese mer om Egersund vindpark?

Søndag 18. juni deltok  rett over 100 personer på Åpen dag.