Norsk Vind Energi
Vindkraft – ren og fornybar

Nyheter

Milepæler

30.06.2016
Google kjøper 12 år med fornybar energi i en avtale inngått med BlackRock, Zephyr og Norsk Vind Energi for å forsyne sine europeiske datasentre med fornybar energi.

08.06.2016
Det er mange år siden de første tanker omkring vindpark i dette området ble tenkt, og vi er nå glad for å være i gang.

02.05.2016
I årene fremover har vi en klar ambisjon om å ha en sentral rolle i realiseringen av flere prosjekter. Vi har derfor ansatt Per Ove Skorpen som utbyggingsleder for Norsk Vind Energi AS.

25.04.2016
Vi har styrket vårt lag og ansatt tidligere KPMG partner Kai Michaelsen som finansdirektør i Norsk Vind Energi AS.


Norsk Vind Energi kjøper nytt vindkraftverk

08.12.2016
Lyse har inngått en avtale om salg av Måkaknuten vindkraftverk (66MW) til Norsk Vind Energi.

Våre nyheter og milepæler

26.01.2017
Søndag 22 januar ble det arrangert Åpen dag i Egersund Vindpark.
Med oppholdsvær og engasjerte deltakere lå alt til rette for en god dag!

30.03.2017
Bygging av Egersund Vindpark går nå inn i en ny fase. Fra 03.04.17 starter de første transportene med leveranse av turbindeler til det sørlige prosjektområdet.

02.05.2017
Den første vindmøllen er lokalisert i vindparkens sørlige område.

‍‍‍24.05.2017
Norsk Vind Energi AS styrker sitt operative fokus og legger til rette for videre vekst.

‍‍‍23.06.2017
Søndag 18. juni deltok rett over 100 personer på Åpen dag.

Se bilder og les om dagen her.

‍‍‍10.09.2017
‍‍‍Egersund Vindpark‍‍‍ er inne i en periode med mange milepæler som nås!

Ny ass. Prosjektleder i Norsk Vind Energi

05.10.2017
Vi har styrket vårt lag og ansatt sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk Jonas Helvig som ass. prosjektled‍‍‍er i Norsk Vind Energi‍‍‍.

Ny fagansvarlig Wind&Site i Norsk Vind Energi

05.10.2017
Vi har styrket vårt lag og ansatt tidligere Senioranalytiker i Meventus AS, John Amund Lund‍‍‍ som har over åtte års erfaring innen utvikling og utbygging av vindkraft i Norge.

Ny fagansvarlig elektro i Norsk Vind Energi

05.10.2017
Vi har styrket vårt lag og ansatt sivilingeniør Kjetil Andersen ‍‍‍med lang erfaring fra elektrisk detaljprosjektering og planlegging av vind‍‍‍kraftverk med tilhørende nettilknytning og substations.

Ny prosjektleder i Norsk Vind Energi

05.10.2017
Vi har styrket vårt lag og ansatt Magnus Grinde‍‍‍ som prosjektleder, som har vært involvert i en rekke vindkraftprosjekte‍‍‍r rundt omkring i Skandinavia og har blant annet opparbeidet seg betydelig erfaring med infrastrukturplanlegging og -prosjektering, kontrahering og prosjektledelse.