Norsk Vind Energi
Vindkraft
– ren og fornybar

Norsk vind energi ble i 2012 enig med Zehpyr om å slå sammen Helleheia Vindkraftverk og Tellenes Vindkraftverk. Norsk Vind Energi hadde en eierandel på 26,25% i det sammenslåtte prosjektet før det ble solgt til investor.

Vindparken er plassert i heiområdet rundt ilmenittgruven på Tellenes i Sokndal og Lund kommuner. Tellenes Vindpark gikk i gang med bygging sommeren 2016, og planlagt ferdigstillelse er høsten 2017. Vindparken vil bestå av 50 vindturbiner levert av Siemens, som vil gi en installert effekt på om lag 160 MW. Det estimeres at parken vil gi en årlig kraftproduksjon på ca. 520 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 25 000 eneboliger.

I juni 2016 ble prosjektet kjøpt av det amerikanske Blackrock, samtidig ble det tatt investeringsbeslutning. Det er også inngått en langsiktig kraftsalgsavtale med Google, se pressemelding.

Dersom det er ønskelig å lese sakspapirene for Tellenes vindpark, finnes disse på Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) sin hjemmeside.

Velkommen til Tellenes vindpark!