Norsk Vind Energi
Vindkraft – ren og fornybar

I 1998 fikk Norsk Vind Energi en forespørsel fra Fylkesmannen i Finnmark om installasjon av to vindmålemaster ulike steder på Kolahalvøya i Russland. Gjennom det arbeidet ble vi oppmerksom på det betydelige arbeidet Naturvernforbundet gjør på Kola, også innen energisektoren. Naturvernforbundet har gjennom samarbeid med blant andre Kola Science Centre fått dokumentert de rike vind-ressursene på Kola.

Norsk Vind Energi gikk sammen med Naturvernforbundet, Gaia (en lokal miljøorganisasjon), lokale russiske partnere, samt endel privatpersoner, og stiftet selskapet VetroEnergo AS i 1999. Selskapet hadde som formål å legge til rette for, og drive fram vindkraftprosjekter i Russland. I 2001 ble vindmøllen i Murmansk oppført etter prosjektering av Norsk Vind Energi. Vindmøllen er blitt reist gjennom et samarbeid mellom Norsk Vind Energi, norske og russiske myndigheter, Naturvernforbundet og den russiske miljøvernorganisasjonen Gaia.

Vindmøllen i Murmansk ble oppført for å gi verdifull informasjon, herunder tekniske, juridiske og regulatoriske barrierer, før en kan bygge ut vindkraft på Kola i stor målestokk. På Kola finner en noen av de beste vindressursene i Europa. Sammen med store aktuelle områder, infrastruktur som vei og kraftlinjer, utgjør dette i sum et veldig spennende satsingsområde for vindkraft. Studier utført av Kola Science Center har vist at et enkelt område nordøst for Murmansk kan bygges ut med 800 MW.

Norsk Vind Energi sine erfaringer siden 2001 viser at det foreløpig er for stor risiko, både politisk og regulatorisk, tilknyttet utbygging av større vindkraftverk på Kola, tross gode vindforhold.

Som en konsekvens av dette har Norsk Vind Energi høsten 2015 avsluttet sitt engasjement på Kola.

Velkommen til vindmøllen i Murmansk!