Norsk Vind Energi
Vindkraft – ren og fornybar

Byggherren og entreprenører

Byggherre
Prosjektet eies av Norsk Vind Egersund AS. Norsk Vind Energi AS representerer eier av prosjektet og forestår prosjektledelsen.

Turbinleverandør
Det er den tyske turbinprodusenten Senvion som skal levere turbiner til prosjektet.

Totalentreprenør
Veidekke har totalansvar for alt som har med infrastruktur å gjøre. Dette betyr at det er Veidekke som både planlegger og gjennomfører arbeider knyttet til veger og oppstillingsplasser, fundamenter, transformatorbygg samt alle elektrotekniske leveranser som strømkabler og transformator. Veidekke har med seg Berthelsen og Garpestad som underentreprenør for vegbyggingen, Otera for kabelarbeidet og VEO for elektrotekniske leveranser.

Luftlinjeansvarlig
Otera har ansvar for å bygge ca. 8 km med luftlinje som skal knytte prosjektet sammen med eksisterende Kjelland trafostasjon.

(Bygging av kraftlinje)

Pågående arbeid
Arbeid ifm. veibygging startet 01.08.16 og pågår nå spredt over flere steder i planområdet.

Mens det hittil utelukkende har vært jobbet med veibygging, startes det nå opp med kabellegging, fundamentarbeid, samt bygging av trafobygg.

Otera som bygger luftlinjen har nå montert rundt halvparten av mastene som skal opp. Blant disse er de tre store stålmastene rundt Hornesvatnet kommet opp (se bildeserie lengre ned på siden). Otera vil nå starte arbeidet med linjestrekkingen.

Lokasjon

Egersund vindkraftverk er plassert ved Åseheia og Kolldalsheia i Eigersund kommune, om lag 5-8 kilometer øst for Egersund by.

Det er mange år siden de første tanker omkring vindpark i dette området ble tenkt, og vi er nå glad for å være i gang.

Ytterligere informasjon
Dersom det er ønskelig å lese sakspapirene for Egersund vindpark, finnes disse på Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) sin hjemmeside.

Nå bygges Egersund vindpark!

Viktig informasjon:

  • Norsk Vind Energi AS inviterte til åpen dag i Egersund vindpark. Se bilder fra dagen her!
  • Anleggsarbeider med sprengning foregår flere steder i prosjektområdet alle dager unntatt søndag. Vis hensyn!

Tidslinje: (Med forbehold om endringer)

I

Byggestart:
Vei og oppstillingsplasser

01.08-16

I

Kraftlinje ferdigbygd

31.03-17

Ferdigbygd internveier og oppstillingsplasser i nordlig område, samt første turbintransport

I

24.04-17

I

Strøm på første turbin

15.05-17

Siste turbintransport

I

07.08-17

I

Ferdigstillelse av prosjekt

21.12-17

Byggstart:
Kraftlinje

I

01.03-16

Ferdigbygd internveier og oppstillingsplasser i sørlig område

I

02.02-17

Prosjektinformasjon

Lokasjon

Egersund vindkraftverk er plassert ved Åseheia og Kolldalsheia i Eigersund kommune, om lag 5-8 kilometer øst for Egersund by. På kartet fremkommer prosjektlokasjon, samt turbinplasseringer med tilhørende veger.

Ta kontakt!
Dersom det skulle være behov for mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder via mail eller telefon.

Per Ove Skorpen
Prosjektleder

Mobil: 95 16 00 05
skorpen@vind.no

(Oppføring av vei og oppstillingsplasser)

Kontaktperson:

Per Ove Skorpen
Prosjektleder

Mobil: 95 16 00 05
skorpen@vind.no

Overordnet fremdriftsplan
Vi er glade for at arbeidene hittil har gått raskt unna og at prosjektet følger fremdriftsplanen.
I løpet av september er riggområdet etablert med brakkerigg.

Vegbyggingen vil holde på frem til april/mai 2017. Til dette tidspunktet skal også fundamenter og oppstillingsplasser ved turbinene være ferdigstilte slik at det er klart til montering av turbiner.

Turbinmontasjen starter primo mai 2017 og siste turbinkomponentene heises på plass i september 2017.

Hele prosjektet skal være komplett innen utgangen av 2017.

Arbeidstider
Det legges opp til følgende arbeidstider: kl. 07-21 på hverdager, og kl. 07-15 på lørdager.

Entreprenør forventer at publikum ikke vil bli plaget av støy i arbeidstiden.

Trafikk
Økende trafikk på offentlige veger må påregnes i oktober/november grunnet tilkjøring av kabelsand fra Hellvik til anleggsområdet.

Turbintransporten vil skje fra mai 2017 og detaljene omkring dette vil avklares primo 2017.

Per Ove Skorpen
Prosjektleder

Mobil: 95 16 00 05
skorpen@vind.no

Sikkerhetsmessige forhold
Vi ber folk hensynta at området det jobbes i representerer et anleggsområde hvor folk med bakgrunn i egen sikkerhet ikke bør ferdes. Advarselsplakater vil settes opp og vi ber folk respektere disse.

Vi vil i november arrangere en åpen dag for publikum hvor alle som ønsker vil bli invitert med inn i området og få se nærmere på det arbeidet som gjøres.

Planlagt størrelse
Egersund vindkraftverk består av 33 vindmøller med 3,4 MW turbiner, og får en installert effekt 112,2 MW.

Årlig produksjon vil ligge på ca. 395 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 20 000 husstander.

Prosjektkostnad
Egersund vindkraftverk kommer til å koste rundt 1,2 milliarder kroner.

(Oppføring av stålmastene rundt Hornesvatnet)

(Fundamentarbeid og legging av kabler)