Norsk Vind Energi
Vindkraft – ren og fornybar

Bjerkreim Vindpark består av tre tilhørende vindkraftprosjekter, henholdsvis Norsk Vind Skinansfjellet AS, Norsk Vind Gravdal AS og Bjerkreim Vind AS. Prosjektene ligger ved siden av hverandre og fikk konsesjon fra NVE i desember 2009, stadfestet av OED juli 2012. Vindparken er lokalisert i Hå og Bjerkreim kommuner, og vil til sammen ha en installert effekt på ca. 260 MW.

Statnett skal bygge en ny sentralnettstasjon som prosjektene skal koble seg til. Statnett har satt et krav til at det tas investeringsbeslutning på minst 203 MW. Med ulike eiere på de ulike prosjektene har det vist seg krevende å få koordinert slike investeringsbeslutninger. Vi er derfor glade for å kunne annonsere at vi i januar 2016 kjøpte selskapet Bjerkreim Vind AS av Agder Energi, Dalane Energi AS og Lyse Produksjon AS. Videre kjøpte vi Gravdal Vindkraftverk AS av Fred. Olsen Renewables AS i april 2016.

Med disse oppkjøpene har vi samlet beslutningsmyndigheten, slik at vi på egenhånd kan imøtekomme Statnett sitt minimumskrav på 203MW. Etter oppkjøpene har vi vært fokusert på de ulike kontraktene, samt dialog med aktuelle investorer. Den betydelige interessen fra disse gjør at vi føler oss trygge på at prosjektet blir realisert i henhold til plan.

Dersom det er ønskelig å lese sakspapirene for de ulike prosjektene, finnes disse på Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) sin hjemmeside:
Skinansfjellet, Gravdal og Bjerkreim Vind.

Velkommen til Bjerkreim vindpark!