Norsk Vind Energi kjøper Bjerkreim Vind

- Pressemelding 29. januar 2016

Selger vindkraftselskap Agder Energi, Dalane energi og Lyse Produksjon selger vindkraftselskapet Bjerkreim Vind til Norsk Vind Energi.

- Vi er godt fornøyde med at Norsk Vind Energi kjøper Bjerkreim Vind. Norsk Vind Energi har bred erfaring og kompetanse med utvikling, finansiering og drift av vindparker. Selskapet vil derfor kunne videreføre vindkraftsatsingen i Bjerkreim på en god måte. For oss betyr salget at vi frigjør kapital som kan reinvesteres i vår kjernevirksomhet, sier Steffen Syvertsen, konserndirektør Marked og forretningsutvikling i Agder Energi.

Bjerkreim Vind AS har vært eid av Agder Energi AS (51,3 %), Dalane energi IKS (35,2 %) og Lyse Produksjon AS (13,5 %).


Størst i landet
Bjerkreim Vind eier konsesjonsrettighetene til Bjerkreim vindpark i Bjerkreim kommune i Rogaland. Vindparken får etter planen en effekt på inntil 150 MW. Det er like mye som den hittil største vindparken i landet, Smøla vindpark i Møre og Romsdal. Bjerkreim vindpark vil bestå av mellom 50 og 60 vindmøller dersom den blir fullt utbygd, og vil årlig kunne produsere fornybar energi til i overkant av 20 000 boliger.


Vindkraftsatsing

Norsk Vind Energi har bygget to vindparker i Rogaland; Høg-Jæren Energipark (73,6 MW) og Røyrmyra vindpark (2,4 MW). I tillegg har selskapet hentet eksterne investorer til vindparker i Egersund (110 MW) og på Tellenes (160 MW), som er klare til byggestart i løpet av våren. Selskapet har også vært med å utvikle et 100 MW vindkraft prosjekt i Tanzania.


-Kjøpet av Bjerkreim Vind er strategisk viktig for oss. Sammen med vårt eget 90MW naboprosjekt Skinansfjellet har vi nå en slagkraftig enhet på opptil 240MW som gjør oss godt rustet til endelig å få realisert Bjerkreimsklusteret, sier Lars Helge Helvig, daglig leder i Norsk Vind Energi.


-I Norge bruker vi fortsatt mer enn 50% fossil energi i industri, næring, husholdning og transport. Et stort flertall på Stortinget sier vi gradvis skal fase ut denne betydelige fossile energibruken og erstatte den med ny CO2-fri energi.


Helvig understreker at et robust nett, betydelig lokalt forbruk og vår lokalisering nær nye kraftkabler til både England og Tyskland, er viktige årsaker til at det er ideelt å realisere ny fornybar energi i regionen. Samspillet mellom vann og vind er også optimalt.


Kontaktpersoner:

Steffen Syvertsen Lars Helge Helvig

Konserndirektør Marked og forretningsutvikling Daglig leder

Agder Energi AS Norsk Vind Energi AS

Mobil: 909 28 415 Mobil: 951 69 000


Norsk Vind Energi AS er et selvstendig energiselskap som utvikler, bygger og drifter ren, fornybar vindkraftproduksjon på egnede steder i Norge og i utlandet. Se også vindenergi.no


Agder Energi AS er Norges tredje største produsent av klimavennlig vannkraft og har hovedkontor i Kristiansand. Se også ae.no


Dalane energi IKS er netteier og kraftprodusent i Dalane-regionen og har hovedkontor i Egersund. Se også dalane-energi.no

Lyse Produksjon AS er kraftprodusenten i Lyse-konsernet og har hovedkontor i Stavanger. Se også lyse.no

Tilbake til nyheter

Norsk Vind Energi
Vindkraft – ren og fornybar